Blonde D’Aquitaine

Ova rasa potiče iz Francuske i danas je najpopularnija tovna rasa goveda u toj zemlji.

Boja ovih goveda se kreće u rasponu od svetlo žute do svetlo crvene sa svetlije obojenim krugovima oko očiju i njuške i unutrašnjih strana nogu i stomaka. Životinje imaju dugo i simetrično telo, uz dobru prekrivenost mišićima na krstima, leđima i ramenima. Ovu rasu karakterišu laka teljenja, pitomost odnosno miran temperament koji omogućava normalnu manipulaciju i rad sa grlima, lako prilagođavanje različitim klimatskim i hranidbenim uslovima. Što se tovnih osobina tiče ova rasa pri intenzivnoj ishrani može da dostigne dnevne priraste od 2 kg, takođe je krakakteriše dobra iskoristlivost svih vrsta stočne hrane, nizak procenat masnog tkiva u mesu. Srednje je intenzivna mesna rasa, okvira tipičnog za krupne rase goveda. Telesna masa bikova iznosi od 1100 do 1300 kg, visina grebena se kreće 155–170 cm, kod krava telesna masa je 850 do 950 kg, a visina grebena 140-150 cm. Masa teladi na rođenju iznosi 40–46 kg u zavisnosti od pola teleta. Posebnost ove rase je lako teljenje. Telad karakteriše nagli rast, nežne kosti, uska ramena i mala trouglasta glava. Krave karakterišu široke karlične kosti, što omogućava lako teljenje (u 98% slučajeva nije potrebna pomoć pri telenju). Zbog ove osobine mnogi farmeri koriste seme ovih bikova za ukrštanje sa drugim rasama.