AltaAMULET

Jedan od prvih Josuperovih sinova u ponudi firme Alta Genetics. Po ocu u pedigreu imamo Supersire-a, Beacon-a i Jango-a. dalje po ženskoj liniji imamo Mogul-a, Freddie-ja i Jet Stream-a.

Njegova majka OCD MOGUL ABRACADABRA-ET – je 2015 bila treća najbolje rangirana plotkinja u holštajn rasi na svetu, bila je veoma popularan donor embriona i bikovska majka. Njeni sinovi – AltaAMULET, AltaMORENO, MAGIC i ABEL su masovno korišćeni na Severno Američkim farmama kao genomski bikovi.

Kada uporedimo test bika AltaAMULET sa testovima njegovih roditelja – dolazimo do zaključka da je od oca “povukao” – ekstremnu proizvodnju, dugovečnost i zdravlje, a od majke osobine tipa pre svega odlično vezano i plitko vime sa pravilno postavljenim i strmim nogama. Njegove ćerke bi trebalo da budu krave srednjih gabarita, plitke, blago izražene mlečne forme i blago oborenih karlica. Po ukupnoj priplodnoj oceni je jedan od najbolje rangiranih progeno testiranih Josuper-ovih sinova i pravi je predstavnik njegove linije.  Ima 500 TPI indeksnih poena više u odnosu na svoju majku.

Što se zdravstvenih i funkcionalnih osobina tiče i tu dosta podseća na svoga oca. Prilično visoka ocena za produktivni vek, visoka otpornost na metaboličke poremećaje i pristojne ocene za fertilnost ćerki nam garantuju dugovečne i efikasne životinje. Nakon promene baze, ocena za lakoću teljenja je prešla preko 8%, što predpostavlja opreznost pri korišćenju semena ovog bika za osemenjavanje junica. Sa obzirom da njegovo seksirano i konvencionalno seme prodajemo skoro dve godine i da imamo nekoliko stotina teljenja od njegovog semena, iskustvo sa terena nam govori da se slobodno može koristiti i za osemenjavaje junica.

Visoku proizvodnju kao genomski bik, AltaAMULET je potvrdio kada je u aprilu 2019-te godine dobio prve ćerke u testu – + 2000 funti. Predviđena proizvodnja njegovih ćerki u trećoj laktaciji je 13714 kg sa 3.9% mlečne masti i 3.1% proteina za 305 dana (test SAD). Osim izuzetno visoke mlečnosti, njegov kvalitet je u blagom “plusu” u sadržaju mlečne masti i proteina i A2A2 beta kazeinu. Danas, kada ima preko 1300 ćerki u testu, nakon promene genetske baze i načina na koji se izračunava TPI, AltaAMULET je bolje rangiran nego kao genomski bik – trenutno 22 na TPI listi. Njegove najbolje rangirane ćerke su u vlasništvu PEAK programa, Bomaz i Gil-Gar farme (PEAK COOKIE AMULET 20402-ET, BOMAZ AMULET 8364, GIL-GAR AMULET FULDA-ET).

Idealna je opcija za osemenjavanje za farmame sa vezanim sistemom držanja, zbog formata životinja koje daje, zatim, za farme koje žele da povećaju potencijal mlečnosti stada a da pri tome ne smanje sadržaj komponenti mleka. Jako je dobar korektor veza i dubine vimena što je zaista retko kod bikova koji daju ovako ekstremno mlečne ćerke. Dobre kombinacije daje sa tipinim ćerkama bikova AltaPHONIC, AltaSKODA, AltaIOTA, AltaCEO, AltaBAXTER i AltaR2. Ono na šta treba obratiti pažnju pri sparivanju je pedigre, koji je sastavljen od bikova koji su obeležili selekciju u holštajn rasi u proteklih petnaest godina (Supersire, Robust, Mogul, Shottle, Oman, Bolton, Jet Stream). Zbog toga, preporučujemo korišćenje njegovoh semena samo po predloženom planu osemenjavanja.

Vladan Ćirić, April 2020.