TOVNI SIMENTALAC

Simentalac je nastao u Švajcarskoj u dolini reke Sime. To najpoznatija rasa goveda dvojnih proizvodnih osobina na svetu, namenjena je proizvodnji mesa i mleka.

Zbog jedinstvenih karakteristika i visoke sposobnosti prilagodjavanja, danas je možemo sresti od Alpa, Zapadne Evrope, Rusije, Afrike do Južne i Severne Amerike. Kako poseduje značajan genetski potencijal za poboljšanje tovnih karakteristika u nekim delovima sveta je specijalizovana samo za proizvodnju mesa, u Velikoj Britaniji, Irskoj, Danskoj i Švedskoj naprimer. To je rasa velikog formata. Boja dlake simentalske rase goveda kreće se od pšenično žute, preko crvene do tamno braon boje na beloj podlozi. Glava je bele boje, sa eventualnom pojavom “naočara” oko očiju. Kraj repa je takođe bele boje, njuška i sluzokoža su ružičaste. Telesna masa i visina odraslih jedinki varira od genotipa, odnosno od toga gde se gaji. Krave tovnog simentalca su teške od 550 do 750 kg, sa visinom grebena od 125 do 150 cm. Dnevni prirast u tovu je oko 1,3 -1,4 kg na dan, randman mesa je između 62 i 65%. Rasu karakteriše i solidan kvaliteta mesa i mramoriranost, kasniji je početak zamašćivanja trupova. Način tova može da varira od intenzivnog do tova u sistemu krava tele. U Severnoj Americi, Australiji i Novom Zelandu, simentalac se ukrštao sa britanskin tovnim rasama, najviše Angusom, te je boja dlake promenjena u crnu. Danas se često koristi i za meleženje sa mlečnim rasama, često i sa mlečnim simentalcem sa ciljem dobijanja teladi koji su bolji tovni materijal.