Pravilna upotreba kontejnera

Pravilna upotreba kontejnera

Kontejneri sa tečnim azotom (N2) su toliko dobro izolovani, da ako biste stavili termos sa vrućom kafom u njega, čak i posle 10 godina, bi opekli jezik pijući kafu.

Iako su dizajnirani da budu sigurni i pouzdani, kontejneri sa N2 su osetljiviji nego što se na prvi pogled čini. Kako bi zadovoljavajuće funkcionisali dugi niz godina potrebno je redovno ih održavati. U suprotnom, se može ugroziti kvalitet semena čiji je rezultat smanjene fertilnosti ili gubitak fertilnosti semena.

Ovo uputstvo je sastavljeno sa ciljem produženja radnog veka kontejnera sa N2. U izradi uputstva su ušestvovali:

 • John Theder, Alta Genetics
 • Heather Jauquet, ABS Global
 • Joel Delzer, Genex CRI
 • Mel DeJarnette, Select Sires
 • Paul Lidolph, MVE

 

 1. Odabir odgovarajuće lokacije skladešćenja kontejnera.

Obavezno stavite kontejner na dobro osvetljeno, čisto i suvo mesto, koje je lako pristupačno, kako bi ga lakše koristili i držali na oku. Možda Vam je lakše da svoj kontejner držite u izmuzištu, međutim ova lokacija se ne preporučuje zbog nivoa vlage i upotrebe sanitarnih hemikalija. Postavite kontejner blizu mesta na kojima će se koristiti. Kancelarija ili skladišni prostor u koji često ulazite je dobar izbor. Upotrebite drvenu paletu ili nekoliko kratkih drvenih ploča (otprilike koliko je kontejner širok) da biste podigli kontejner sa poda, jer voda i hemikalije koje se obično koriste oko objekata na farmi mogu prouzrokovati koroziju na kontejneru. Poželjna je dobra provetrenost prostorije, jer smanjuje nakupljanje vlage u prostoriji i produžava vek trajanja kontejnera. Međutim kontejner ne treba ostavljati na promaji, preveliko kretanje vazduha povećava isparavanje samog azota. I na kraju, postavite kontejner na osvetljeno mesto. Ovo će vam pomoći da ga lakše koristite, pročitate natpise na kanistarima i informacije sa slamke, i uočite eventulane promene na kontejneru.

 1. Ne pomerajte kontejner

Izbegavajte pomeranje kontejnera ukoliko nije apsolutno neophodno. Svaki put kada ga pomerate rizikujete oštećenje ključnih komponenti, naročito vratne cevi. Uvek podižite kontejner sa obe ruke i pažljivo ga spuštajte na ravnu površinu. Ukoliko površina na koju kontejner naleže nije ravna biće izuzetno teško, izvlačiti i uvlačiti kanistere, usled čega može doči do oštećenja vratne cevi. Nikada ne treba prevrtati kontejner i tapšati ga po vratu, kako biste izvukli slamke koje bi mogle biti zarobljene na dnu. Vratna cev je napravljena od stakloplastike i jedini je deo unutrašnjosti kontejnera koji dolazi u kontakt sa ostatkom kontejnera i spoljnim okruženjem. To čini vrat nežnijim od ostatka kontejnera i ranjivim na grubo ili nepažljivo rukovanje. Ukoliko imate potrebu za izvrtanjem kontejnera radi vađenja zapalih pajeta, najbolje bi bilo da se obratite stručnim licima koji vrše isporuku semena i azota. Svaki stres na vratu može dovesti do pukotina ili mikroskopskih rupa. Izuzetno grubim rukovanjem može puknuti ili se slomiti vratna cev. Obe situacije mogu uzrokovati gubitak vakuma i izolacione sposobnosti, što dovodi u opasnost ceo vaš inventar semena. Međutim, većina ovih pukotina ili rupa je izuzetno mala i nisu vidljiva golim okom. Vaš jedini trag može biti smrzavanje (u vidu snega i inja bele boje) sa spoljne strane kontejnera blizu vrha. Ova curenja mogu omogućiti da tečni azot iscuri za nekoliko sati ili više, polako, a da Vi ni ne primetite ništa. Čim uočite smrzavanje, trebate premestiti sav inventar u neoštećen kontejner što je pre moguće.

 1. Praćenje nivoa azota barem jednom nedeljno.

Veoma je važno da u kontejner redovno dosipate tečni azot. Kod nas su obično distributeri semena zaduženi za to. Između njihovih poseta treba da kontrolišete nivo azota u kontejneru, koristeći merni štap. Ako nivo azota u kontejneru padne ispod 5 cm dopunite ga i imajte u vidu da možda nešto nije u redu ili da će vam možda trebati češće dopunjavanje usled povećane upotrebe, češćeg otvaranja ili pomeranja kontejnera. Imajte u vidu da kontejneri mogu da drže azot 120 dana, isto tako mogu da se isprazne za 30 dana, u zavisnosti od učestalosti upotrebe. Naravno, koliko često otvarate kontejner uticaće na to koliko često ga trebate napuniti. Ako se vaš kontejner koristi prilično često, redovno proveravajte nivo azota i očekujte kraće vreme zadržavanja. Studije pokazuju da ako se dnevno povuče 48 kanistera iz kontejnera u odnosu na 18 kanistera izvučenih dnevno, povećana aktivnost, smanjuje vreme zadržavanja azota za oko mesec dana. Ako imate bilo kakvih sumnji u vaš kontejner, možda je najbolje investirati u novi kako biste zaštitili svoju genetsku investiciju.

 1. Nadgledajte kontejner na smrzavanje.

Smrzavanje (u vidu snega i inja bele boje) na vrhu kontejnera je ključni spoljačnji znak kvara kontejnera pre samog gubitka azota. Nagomilavanje mraza oko spoljnjeg vrha kontejnera, posebno oko vrata, ukazuje na gubitak vakuma – što rezultira ubrzanim gubitkom tečnog azota. Tada je ugrožen kvalitet semena. Imajte na umu da se ovo smrzavanje obično brzo i tečni azot brzo ispari. Kada je nivo vlage u vazduhu nizak, moguće je da ne primetite nikakvo smrzavanje i ako je kontejner u kvaru. Sve jedno, uputite svoje zaposlene koji vrše VO krava da provere svaki kontejner na mraz prilikom izvlačenja pajeta. Takođe, održavajte kontejner što je moguće čistijim, jer ćete na čistom kontejneru lakše primetiti promene.

 1. Zamena loših, oštećenih čepova

Pošto se čepovi učestalno koriste pri svakom vađenju slamki, dolazi do oštećenja na samim čepovima i gubitka njihovih sposobnosti. Oštećeni čepovi povećavaju stopu isparavanja za 20 do 30 procenata. Smanjuje se njihova izolacione osobine i više toplote ulazi u vaš kontejner. Takođe, izvlačite čep samo kada izvlačite slamke iz kontejnera i odmah ga vratite. Izlaganje otvorenog kontejnera spoljašnjoj sredini i vetru može povećati stopu isparavanja do 8 puta u odnosu na normalnu.

 1. Zaštitite svoju investiciju

Možete dodati i katanac na vaš kontejner, kako biste odvratili potencijalne lopove. Uz to, katanci sprečavaju da deca budu povređena tečnim azotom kada radoznalost natera male prste da istražuju tamo gde im nije mesto. Takođe je poznato da deca koriste kontejnere za skrivanje igračaka.

 

Zaključak

Održavanje kontejnera ne zahteva mnogo vremena. Razmislite o postavljanju kontrolne liste koju vaši zaposleni ili Vi mogu potpisati i datirati svaki put kada pregledaju kontejner. Tako znate da je vaše seme sigurno i redovno nadgledano.

Važna je i tehnika vadjenja pajeta iz kontejnera. Kvalitet semena može biti ugrožen ako je vaša tehnika izvlačenja slamki pogrešna.

Stoga imajte na umu ove savete:

 • Kad izvlačite kanister za vađenje semena, držite ga unutar vratne cevi, isparljivost azota, udvostručuje se kada izvučete kanistere izvan vratne cevi.
 • Upotrebite pincetu ili ugaone peane za izvlačenje slamki tako da kanistere možete držati niže u vratu nego što ste možete kada koristite prste. Ovo takođe sprečava oštećenje vaše kože od temperature smrzavanja azota. I, duže drži slamke smrznute.
 • Adekvatno osvetljenje pomaže u olakšanju ovog procesa, jer možete bolje čitati brojeve bikova na vrhovima slamke, i ne morate da ih izlažete višim temperaturama.
 • Na kraju, ne zaboravite da radite brzo. Ako u roku od 10 sekundi ne možete da izvučete slamku, vratite kanister na dno kontejnera i ostavite ga da se ponovo ohladi 15 do 20 sekundi. Ako to ne učinite, to može negativno uticati na ceo inventar kanistera jer će početi delimično odmrzavanje što ugrožava kvalitet semenke.

 

Predrag Stamenković