Uticaj šepavosti

Krave koje imaju ovako povijena ledja teže ustaju, teže se kreću, samim tim manje vremena provode za hranidbenim stolom, te konzumiraju manje količine hrane

Podsticaji za organsku stočarsku proizvodnju

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja za organsku stočarsku proizvodnju, uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje, obrasci zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje i maksimalan iznos podsticaja po korisniku i po vrsti pojedine mere.