Koliko su stabilni genomski testovi?

Rad na sekvenciranju (dekodiranju) DNK čoveka je objavljen 2001 godine. Veoma rano, već 2002 godine genetičari su shvatili da analiza gena može imati primenu i kod goveda, i istraživanja su počela.

Genomski bikovi simentalske rase

2009 godine genomsko testiranje je najavljeno kao prekretnica u načinu selekcije mlečnih krava. Globalno holštajn populacija je najveća populacija mlečnih krava na svetu, stoga je i ovaj novi način testiranja bikova i junica na osnovu analize njihove DNK prvo utočište našao na holštajn farmama.

Alta COW WATCH

Pratite estrusni ciklus, zdravstveno stanje i ponašanje vaših životinja 24 sata 7 dana u nedelji sa Alta COW WATCH sistemom.

Uticaj pola teleta na proizvodnju mleka

Krave koje otele žensku telad, daju značajno veće količine mleka u laktaciji, pokazuje studija Katie Hinde u kolaboraciji sa Barry Bradford-om, Abigail Kennedy, John Clay-om i Kansas State Univerzitet-om.

Sistem ocenjivanja telesne kondicije

Sistem ocenjivanja (Body condition scoring, OTK), prvo je počeo da se koristi za holštajn-frizijsku rasu, a zatim je prilagođen i ostalim rasama (mlečnim, kombinovanim, tovnim).

IMPRESSION

IMPRESSION je sin poznate krave VRONI, Romel-ve ćerke, koja je u trećoj laktaciji proizvela 11 622 kg mleka sa 4.28% mlečne masti i 3.45% proteina.

NOVI NAČIN IZRAČUNAVANJA OSOBINA TELJENJA KOD HOLŠTAJN RASE

Svako ko je otvorio i čitao američke testove bikova nakon 11tog avgusta ove godine, primetio je da su ocene za osobine teljenja (lakoća teljenja, lakoća teljenja ćerki, stopa mrtvorođene teladi i stopa mrtvorođene teladi ćerki) značajno niže.

Blonde D’Aquitaine

Ova rasa potiče iz Francuske i danas je najpopularnija tovna rasa goveda u toj zemlji.

AltaAMULET

Jedan od prvih Josuperovih sinova u ponudi firme Alta Genetics. Po ocu u pedigreu imamo Supersire-a, Beacon-a i Jango-a. dalje po ženskoj liniji imamo Mogul-a, Freddie-ja i Jet Stream-a.

TOVNI SIMENTALAC

Simentalac je nastao u Švajcarskoj u dolini reke Sime. To najpoznatija rasa goveda dvojnih proizvodnih osobina na svetu, namenjena je proizvodnji mesa i mleka.