Unapređenje zdravlja

Zdrave krave ostaju duže u stadu. To u praksi znači da se duže muzu, daju mleko i na taj način ostvaruju profit.

Kada na to dodamo troškove lečenja bolesnih krava, „izgubljeno“ mleko, dodatno uloženo vreme i stres, jasno je zašto su novi trendovi u, selekciji i oplemenjivanju, vezani upravo za poboljšanje zdravlja krava u proizvodnom stadu. Kada čitamo američki test bikova treba obratiti pažnju na uticaj koji ima indeks proizvodnog života (PL, Productive Life) na selekcijski plan, odnosno opšte zdravlje i dugovečnost krava.

Proizvodni život (PL, Productive Life) je broj – indeks, koji se objavljuje za svakog bika, bilo genomskog ili testiranog, i njime se definiše broj meseci dužeg ili kraćeg produktivnog (laktacijskog) života njegovih ćerki u stadu u odnosu na ostale krave. Ako bik, npr. ima indeks + 7.0 za PL, predviđa se da će njegove ćerke živeti i proizvoditi mleko sedam meseci duže od prosečne krave. Ako bik ima PL indeks -2.0, predviđa se da će njegove ćerke živeti i proizvoditi oko dva meseca kraće od prosečne krave.

PL se često dovodi u vezu sa starijim kravama. Ako analizirate koje krave žive najduže u stadu, to su sigurno one koje se lakše tele, otpornije su na mastitis i respiratorna obolenja, nemaju probleme sa papcima, i tako dalje.

Koje to krave bez problema prođu kroz ciklus proizvodnje mleka?

U praksi, selekcija na PL ne znači samo više starijih krava, time možete predvideti koje su krave najčvršće, najzdravije i „ne osećate“ ih kao problem. Ako iz softvera za upravljanje stadom ili pisane evidencije pregledate kartice krava, primetiće te da postoje krave u čijoj evidenciji postoji samo 4 bitna događaja:

oteljena – datum;
osemenjena – datum
utvrđena steonost – datum
zasušenje – datum
U slučaju kada nema drugih zapisa (o problemima sa kravom, bolestima i td), već samo ova četiri, velike su šanse da je to krava koja će Vam zaraditi novac, i da će u stadu ostati nekoliko laktacija.
Svaki put kada se pojave problemi, kao što su mlečna groznica, dislokacija sirišta, retencija, mastitis, upala pluća itd, proizvodnja mleka se smanji i ne može se nadoknaditi. To samo po sebi čini gubitak. Pored izgubljene proizvodnje mleka, dodatni trošak čine i veterinarske intervencije.

Evo kako to izgleda na jednoj severnoameričkoj farmi

Uključivanje PL indeksa u selekcijski program doprinosi povećanju broja dugovečnih i otpornih grla. Obzirom da se PL indeks ne obračunava dok krava ne napusti stado, možemo koristiti drugi načine da vidimo da li će bikovi sa višim indeksom PL zapravo pomoći u stvaranju zdravijeg zapata.

Tabela 1. prikazuje šta se događa u jednom američkom stadu od 2.400 krava Holštajn rase. Posmatrane su sve prvotelke koje imaju poznatog – registrovanog oca.

Analiza koja je rađena na ovim plotkinjama bazira se samo na osnovu roditeljskog proseka indeksa PL. Dakle, ako majka ima PL +6 (znači da je ostala duže proizvodnji 6 meseci), a otac testiran (bilo genomski ili progeno) na PL indeks i on iznosi +2, njihov prosek je +4 PL. Uzet je prosek za svaku kravu i na osnovu ovog roditeljskog proseka one su rangirane u 2 grupe. Ova tabela prikazuje veterinarske evidencije i poredi krave iz ove dve grupe.


Treba imati u vidu da su podaci koji su korišćeni izvučeni iz softvera za upravljanje farmom i obuhvataju samo jedno stado te da su uslovi upravljanja, držanja i ishrane za sve krave isti. Kao što tabela jasno ilustruje, daleko manje krava iz najboljih 50% je imalo problema nakon teljenja i tokom laktacije.

Koliko Vas košta svaka dislokacija sirišta? Koliko Vašeg mleka je izgubljeno zbog mastitisa? Koliko dinara košta lečenje ketoze, problema sa papcima ili upale pluća? Pored ovoga, svaki dodatni zdravstveni problem krave košta!

Želite zdravije krave? Selekcija na osobinu PL vodi ka tome !!!

Uslovi držanja, kvalitetan smeštaj, ishrana i menadžment igraju glavnu ulogu u zdravlju stada. Selekcija može da pomogne u stvaranju zdravih, otpornih i takozvanih ne problematičnih krava. Suština je u sledećem:
Selekcijski plan koji sadrži PL će Vam pomoći da dobijete dugovečnije krave
PL je standard za odgoj čvršćih i otpornijih krava
Selekcijski plan koji sadrži PL će vam pomoći da Vaše stado bude profitabilnije. U stadu će u velikom procentu biti krave koje bez dodatnih troškova prolaze proizvodne faze.