Alta Genetics – Meteor

AltaMETEOR je trenutno BROJ 1 na TPI listi Altinih bikova (TPI +2231).

METEOR (Planet x Shottle x O Man)
Rođen 2009. godine
HOUSA66011447, V-1146

Po kanadskom testu iz aprila 2013. godine LPI je +2938!!!

Pre nekoliko godina, na osnovu genomske analize, predviđeno je kroz GStar i FutureStar program da će se tako pokazati.

METEOR je TIPIČAN PRIMER BIKA IZVANREDNIH OSOBINA. Kanadski test, april 2013. godine:

– proizvodnja +2025 kg
– konformacija +12
– dugovečnost 107
– somatske ćelije 2,77
– vime +13
– noge +8
– lakoća telenja 108

Svi Altini konsultanti ga smatraju BIKOM BEZ MANE. Već je postao BIKOVSKI OTAC!!!

Ćerke METEOR-a su visoke i duge sa fantastičnim vimenima. Prednje vime je sjajno vezano, zadnje visoko i široko sa odličnim rasporedom nešto dužih sisa. Malo strmije zadnje noge sa odličnim uglom papaka.


Bomaz Meteor 5276

Ono što je VEOMA VAŽNO, AltaMETEOR daje IZUZETNO FERTILNO SEME, pa se zato svrstava u kategoriju CONCEPT PLUS.

Meteor (ocenjeno 20 ćerki, konsultanti ALTA GENETICS) – Visoka proizvodnja, izvanredno zdravlje, fantastičan tip!!!

  • DOKAZANI LIDER U GRUPI FUTURE STAR BIKOVA
  • NATPROSEČNA FERTILNOST SEMENA (CONCEPT PLUS)
  • LAKA TELJENJA
  • VISOK INDEX PRODUKTIVNOG ŽIVOTA
  • VISOKA PROIZVODNJA MLEKA, KOLIČINA MASTI I PROTEINA
  • IZVANREDNO VIME
  • SNAŽNE NOGE, VEOMA DOBAR UGAO PAPKA
  • VISOKE I DUGE ĆERKE SA BLAGO SPUŠTENOM KARLICOM

UPOREDNI TEST
Decembar 2012. godine (bez testiranih i ocenjenih ćerki)
April 2013. godine (sa testiranim i ocenjenim ćerkama)

METEOR

IDEALAN IZBOR ZA VAŠE JUNICE I KRAVE POREKLOM OD SLEDEĆIH BIKOVA: Export, Manager, STBVQ Rubens, Toplevel, Drew, Pagewire, Minister, Roswell, Derek, Ronald, Tarmac, Windows, Sculpture, Sleuth…